Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Hậu Thạnh

Huyện Long Phú - Sóc Trăng
stg-longphu-thcshauthanh@edu.viettel.vn